NÁŠ DEN

8:45 – 9:00  příchod dětí, přivítání, volná hra

9:15 – 9:30  ranní kruh (pozdravení, průpověď, rytmické říkanky
s pohybovým doprovodem, písně a kruhové hry)

9:30  svačina v altánu (oříšky a sušené ovoce)

9:45  odchod do lesa, putování na vybrané místo

10:15 – 11:10  volná hra

11:10   odchod do zázemí

12:00  hygiena, průpověď a společný oběd

12:30  uložení malých dětí ke spánku, volná hra uvnitř, výtvarné, hudební, řemeslné činnosti. Úklid po obědě.

12:30 – 14:30  spánek malých dětí

14:00 vyprávění pohádky

14:20 oblékání, odchod na zahradu, volná hra, buzení malých dětí

15:00 společná svačina v altánu

15:30 úklid zahrady, loučení a odchod domů

Celý koloběh roku přináší také společná setkání rodin při slavnostech a oslavách svátků, při práci na zahradě a na jarmarcích.