Filosofie lesní mateřské školy hvězdy v lese

Pedagogická koncepce je založena na myšlenkách antroposofie (waldorfské pedagogiky), hodnotách empatie, nenásilí, jednoduchosti a skromnosti. Inspiruje nás vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Považujeme za důležité pečovat o děti v rodinném prostředí, v přímém kontaktu s přírodou, a to jak s tou divokou, tak se zahradou, láskyplně přetvářenou lidskýma rukama. Společná péče o zahradu je velice důležitou součástí pedagogické koncepce. K základním hodnotám a vzdělávacím cílům patří spolupráce, empatie, tvořivost, skromnost, pracovitost a smysl pro humor. Nedílnou součástí je inkluzivní přístup a úcta k různorodosti.

Skupinu max. 15 dětí doprovází vždy dva průvodci. Průvodci jsou dohromady 4 lidé, dětem se tedy pečovatelé nestřídají. Hlavní pedagog je se skupinou celý týden. Přejeme si vytvořit bezpečné a srozumitelné prostředí a proto se děti během týdne nestřídají – všechny děti docházejí do školy na 5 dní v týdnu. V pátek máme tzv. výletní den, který navštěvují pouze starší děti (přibližně od 4 let), které již po obědě nepotřebují odpočívat. Náplní jsou celodenní výpravy do celé rozlehlé Obory Hvězda, dalších městských lesů a parků, ale i za hranice města. Jiné varianty než celotýdenní docházku z čistě pedagogických důvodů nenabízíme.

 

Přijímáme děti od 2-2,5 let věku. Zůstávají s námi až do doby, kdy začnou navštěvovat školu (6-7 let). Poskytujeme plnohodnotné předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky.

Tým

Johana Passerin

Johana Passerin

Ředitelka, zakladatelka a průvodkyně v LMŠ, pedagog

 

Působí jako učitelka v lesní MŠ od roku 2010, od roku 2014 pak v lesní mateřské škole Hvězdy v lese, kterou založila a vede. Cenné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud navštívila školky např. v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu. Působí také ve výkonném týmu v Asociaci lesních MŠ, kde má na starosti oblast vzdělávání, je členskou Skupiny pro kvalitu a spoluautorkou Standardů kvality lesní MŠ. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky (2014), je kvalifikovanou chůvou pro dě od narození do začátku školní docházky. V roce 2020 dokončila obor Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého, v roce 2023 dokončila magisterské studium v oboru Muzikoterapie. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu; přednáší zejména na témata volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte. 

 

 

 

 

 

Zuzana jamrichova

Zuzana jamrichova

Průvodkyně v LMŠ

Vyštudovala učiteľstvo histórie na UKF v Nitre a klasickú archeológiu na UK v Bratislave. V roku 2018 dokončila doktorát na UK v Prahe. V rámci doktorského štúdia sa venovala skúmaniu marginalizovaných skupín obyvateľstva v antickom Grécku a to hlavne ženám a deťom. To, že sa rada hrabe v hline, záujem o život detí v minulosti (a nielen v nej) a predovšetkým potreba tráviť viac času so svojimi dvoma dcérami ju nakoniec priviedli do lesného klubu Hvězdy v lese nielen ako rodiča, ale aj ako sprievodkyňu. V pedagogike zastáva výchovny prístup využívania “zdravého sedliackeho rozumu”, jednoduchosti a jednoznačnosti. V rámci akademického pôsobenia sa zaujíma o gender a rovné príležistosti vo vede, preto ju baví skúmať a prekračovať genderové stereotypy vo výchove a vzdelávaní detí.
Má rada psov, sci-fi, rada varí a stále sa rada hrabe v zemi!
Neznáša sušené hrozienka a kapustové halušky s cukrom!!!

Bára nováková

Bára nováková

Průvodkyně v LMŠ, chůva

V lesní MŠ působí od roku 2018. V současné chvíli studuje na doktorském studiu na religionistice UK se specializací na náboženství starého severu, vyprávění a mýtus. Mezi její projekty patří např. analýza islandské pohádky o Tulení ženě, jejíž vyprávění a divadelní adaptaci zkoušela i s dětmi ve školce. Její doktorský projekt je pak zaměřen na „mýtus v dětském věku“ a má za cíl propojení oborů religionistiky, pedagogiky a psychologie.

Bára dříve též působila v mezinárodní organizaci CISV, zpočátku jako vedoucí čtyřčlenné dětské delegace na výjezdu do zahraničí, později jako jedna z hlavních vedoucích kempu pro více než 40 zahraničních dětí. CISV stojí na základech mírového vzdělávání v rámci nichž se snaží vést děti a mladistvé po celém světě k přátelství a zodpovědnému světovému občanství.
Do Hvězd v lese ji kromě volání osudu přivedla právě i celoživotní blízkost k přírodě a dětem, touha po smysluplné činnosti a seberozvoji. Ráda umělecky tvoří, vaří, zpívá a cestuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tereza Valkounová

Tereza Valkounová

Zástupkyně ředitelky a průvodkyně v LMŠ, pedagog

Stála u zrodu lesní školky Hvězdy v lese, když do školkového věku dorůstal její první syn. První den v této školce byl naplněním rodičovské a profesní cesty. Po 7 letech skončila její role rodiče nástupem druhého syna do školy. V září 2021 se stala součástí týmu průvodců. Má na starost zejména program pátečních výletních dnů. 

Na základě doktorského studia na Pedagogické fakultě UK sleduje uplatnění strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Čerpá mimo jiné ze zkušeností nasbíraných během stipendia na univerzitě v německém Lüneburgu a v okolních lesních školkách a následné spolupráce s lesními školkami v České republice. Od roku 2011 je předsedkyní Asociace lesních MŠ. V Asociaci vede tým, odborně zaštiťuje probíhající projekty a vede advokační strategii směřující k hladkému legislativnímu i administrativnímu fungování lesních MŠ. Prosazuje názor, že děti mají právo na kontakt s přírodou, protože příroda je pro dítě smysluplné, zdravé a podnětné prostředí, kde se dítě za doprovodu pozorných průvodců může všestranně rozvíjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Pechouš

Jiří Pechouš

Průvodce v LMŠ, chůva

V  lesních školkách působí od roku 2011. Hvězdy v Lese jsou jeho třetí lesní MŠ ve které dlouhodobě průvodcuje. Jinak navštívil spoustu lesních školek, hlavně v Německu a má zkušenosti s organizací a provozem dětských táborů. Absolvoval řadu vzdělávacích seminářů o výchově a průvodcovství dětí předškolního věku. V současné době prochází sebezkušenostním seminářem Ego při práci učitele. Má více než dest let zkušeností v oblasti seberozvoje jako student i lektor. Celoživotní vášeň nachází v potěšení z objevování rozličných hudebních tvarů a vyjádření. Má rád Život, přítomnost, humor a ve volném čase prohlubuje vztah k přírodě, kde rád pracuje s bylinami a se dřevem. 

 

 

Radka svobodová

Radka svobodová

Pedagog

 

 

 

 

 

 

program

Program je nesen rytmem a protkán rituály.

 

Pravidelně se střídají řízené činnosti (jako je např. ranní kruh, hygiena, společné jídlo s průpovědí) a volná hra. Většinu času dopoledne trávíme na oblíbených místech obory Hvězda.

 

Minimálně jeden den v týdnu se věnujeme péči o zahradu. V pátek pak máme tzv. výletní den.

 

Zabýváme se jednoduchými řemeslnými činnostmi: malujeme akvarelem, modelujeme z vosku, vyřezáváme, hrajeme divadlo, hodně zpíváme a vyprávíme pohádky.

 

Malé děti po obědě spí v oddělené venkovní ložničce. Odpoledne trávíme na zahradě.

 

Chcete se o vzdělávací koncepci dozvědět více? Přečtěte si obsáhlejší dokument.