Filosofie lesního klubu hvězdy v lese

Pedagogická koncepce je založena na myšlenkách antroposofie (waldorfské pedagogiky), hodnotách empatie, nenásilí, jednoduchosti a skromnosti. Inspiruje nás vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Považujeme za důležité pečovat o děti v rodinném prostředí, v přímém kontaktu s přírodou, a to jak s tou divokou, tak se zahradou, láskyplně přetvářenou lidskýma rukama. Společná péče o zahradu je velice důležitou součástí pedagogické koncepce. K základním hodnotám a vzdělávacím cílům patří spolupráce, empatie, tvořivost, skromnost, pracovitost a smysl pro humor. Nedílnou součástí je inkluzivní přístup a úcta k různorodosti.

Skupinu max. 15 dětí doprovází vždy dva průvodci. Průvodci jsou dohromady 3 lidé, dětem se tedy pečovatelé nestřídají. Hlavní pedagog je se skupinou celý týden. Přejeme si vytvořit bezpečné a srozumitelné prostředí a proto se děti během týdne také nestřídají – všechny děti docházejí do školky na 4 dny v týdnu. Jiné varianty z čistě pedagogických důvodů nenabízíme.

 

Přijímáme děti od 2-2,5 let věku. Zůstávají s námi až do doby, kdy začnou navštěvovat školu (6-7 let). Garanci povinného předškolního roku máme zajištěnou u spřátelené školky, kterou je Lesní mateřská škola Lesmír v Liberci, jejíž pedagogové dojíždějí na ověřování za námi.

Tým

Johana Passerin

Johana Passerin

Ředitelka a zakladatelka

Pracuje v lesní školce od r. 2010. Nejprve čtyři roky působila v jedné z nejstarších českých lesních MŠ, v Dětském klubu Šárynka. Studium waldorfské pedagogiky ji zavedlo do školek v Dánsku, Izraeli, Německu, Švédsku, Skotsku a na Islandu. Z těchto cest neustále čerpá svou inspiraci. Touhu po poznání a pochopení naplňuje nyní sobě i jiným skrze vzdělávací projekty v Asociaci lesních MŠ, jejichž je koordinátorkou (např. Školka blízká přírodě, Průvodce dětí světem, Přírodní pedagogika, Letní škola pro pedagogy lesních MŠ. Je také místopředsedkyní Asociace lesních MŠ, mentorkou a lektorkou. Je kvalifikovanou chůvou pro děti 0 – 7 let a absolventkou tříletého Semináře waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí a studuje Speciální pedagogiku na Universitě Palackého v Olomouci. ). Hvězdy v lese založila v r. 2014 společně se svými dvěma dlouholetými kolegy a několika rodiči.

Zuzana jamrichova

Zuzana jamrichova

Průvodkyně

Vyštudovala učiteľstvo histórie na UKF v Nitre a klasickú archeológiu na UK v Bratislave. V roku 2018 dokončila doktorát na UK v Prahe. V rámci doktorského štúdia sa venovala skúmaniu marginalizovaných skupín obyvateľstva v antickom Grécku a to hlavne ženám a deťom. To, že sa rada hrabe v hline, záujem o život detí v minulosti (a nielen v nej) a predovšetkým potreba tráviť viac času so svojimi dvoma dcérami ju nakoniec priviedli do lesného klubu Hvězdy v lese nielen ako rodiča, ale aj ako sprievodkyňu. V pedagogike zastáva výchovny prístup využívania “zdravého sedliackeho rozumu”, jednoduchosti a jednoznačnosti. V rámci akademického pôsobenia sa zaujíma o gender a rovné príležistosti vo vede, preto ju baví skúmať a prekračovať genderové stereotypy vo výchove a vzdelávaní detí.
Má rada psov, sci-fi, rada varí a stále sa rada hrabe v zemi!
Neznáša sušené hrozienka a kapustové halušky s cukrom!!!

Bára nováková

Bára nováková

Průvodkyně

V lesní MŠ působí od roku 2018. V současné chvíli dlouhodobě studuje religionistiku na UK se specializací na náboženství starého severu, ale mj. i vyprávění a mýtus. Mezi její současné projekty patří např. analýza islandské pohádky o Tulení ženě, jejíž vyprávění a divadelní adaptaci zkoušela i s dětmi ve školce.
Bára dříve též působila v mezinárodní organizaci CISV, zpočátku jako vedoucí čtyřčlenné dětské delegace na výjezdu do zahraničí, později jako jedna z hlavních vedoucích kempu pro více než 40 zahraničních dětí. CISV stojí na základech mírového vzdělávání v rámci nichž se snaží vést děti a mladistvé po celém světě k přátelství a zodpovědnému světovému občanství.
Do Hvězd v lese ji kromě volání osudu přivedla právě i celoživotní blízkost k přírodě a dětem, touha po smysluplné činnosti a seberozvoji. V současné chvíli studuje seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Ráda umělecky tvoří, vaří, zpívá a cestuje.

program

Program je nesen rytmem a protkán rituály.

Pravidelně se střídají řízené činnosti jako je např. ranní kruh, hygiena, společné jídlo s průpovědí, a volná hra. Většinu času dopoledne trávíme na oblíbených místech obory Hvězda.

Minimálně jeden den v týdnu se věnujeme péči o zahradu.

Zabýváme se jednoduchými řemeslnými činnostmi: malujeme akvarelem, modelujeme z vosku, hrajeme divadlo, hodně zpíváme a vyprávíme pohádky.

Malé děti po obědě spí v oddělené venkovní ložničce. Odpoledne trávíme na zahradě.

Chcete se o vzdělávací koncepci dozvědět více? Přečtěte si obsáhlejší dokument – školní vzdělávací program.