Filosofie lesní mateřské školy hvězdy v lese

Pedagogická koncepce je založena na myšlenkách antroposofie (waldorfské pedagogiky), hodnotách empatie, nenásilí, jednoduchosti a skromnosti. Inspiruje nás vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Považujeme za důležité pečovat o děti v rodinném prostředí, v přímém kontaktu s přírodou, a to jak s tou divokou, tak se zahradou, láskyplně přetvářenou lidskýma rukama. Společná péče o zahradu je velice důležitou součástí pedagogické koncepce. K základním hodnotám a vzdělávacím cílům patří spolupráce, empatie, tvořivost, skromnost, pracovitost a smysl pro humor. Nedílnou součástí je inkluzivní přístup a úcta k různorodosti.

Skupinu max. 15 dětí doprovází vždy dva průvodci. Průvodci jsou dohromady 4 lidé, dětem se tedy pečovatelé nestřídají. Hlavní pedagog je se skupinou celý týden. Přejeme si vytvořit bezpečné a srozumitelné prostředí a proto se děti během týdne nestřídají – všechny děti docházejí do školy na 5 dní v týdnu. V pátek máme tzv. výletní den, který navštěvují pouze starší děti (přibližně od 4 let), které již po obědě nepotřebují odpočívat. Náplní jsou celodenní výpravy do celé rozlehlé Obory Hvězda, dalších městských lesů a parků, ale i za hranice města. Jiné varianty než celotýdenní docházku z čistě pedagogických důvodů nenabízíme.

 

Přijímáme děti od 2-2,5 let věku. Zůstávají s námi až do doby, kdy začnou navštěvovat školu (6-7 let). Poskytujeme plnohodnotné předškolní vzdělávání až do zahájení povinné školní docházky.

Tým

Johana Passerin

Johana Passerin

Ředitelka a zakladatelka

 

Působí jako učitelka v lesní MŠ od roku 2010, od roku 2014 pak v lesní mateřské škole Hvězdy v lese, kterou založila a vede. Cenné zkušenosti získává na studijních stážích v zahraničí. Dosud navštívila školky např. v Německu, Dánsku, Izraeli, Švédsku, Skotsku a na Islandu. Působí také ve výkonném týmu v Asociaci lesních MŠ, kde má na starosti oblast vzdělávání, je členskou Skupiny pro kvalitu a spoluautorkou Standardů kvality lesní MŠ. Absolvovala čtyřleté studium waldorfské předškolní pedagogiky (2014), je kvalifikovanou chůvou pro dě od narození do začátku školní docházky. V roce 2020 dokončila obor Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro MŠ na Univerzitě Palackého, kde dále studuje Muzikoterapii. Lesním školkám poskytuje konzultace a kolegiální podporu; přednáší zejména na témata volná hra, pohádky, svátky a tradice a potřeby malého dítěte. 

 

Zuzana jamrichova

Zuzana jamrichova

Průvodkyně

Vyštudovala učiteľstvo histórie na UKF v Nitre a klasickú archeológiu na UK v Bratislave. V roku 2018 dokončila doktorát na UK v Prahe. V rámci doktorského štúdia sa venovala skúmaniu marginalizovaných skupín obyvateľstva v antickom Grécku a to hlavne ženám a deťom. To, že sa rada hrabe v hline, záujem o život detí v minulosti (a nielen v nej) a predovšetkým potreba tráviť viac času so svojimi dvoma dcérami ju nakoniec priviedli do lesného klubu Hvězdy v lese nielen ako rodiča, ale aj ako sprievodkyňu. V pedagogike zastáva výchovny prístup využívania “zdravého sedliackeho rozumu”, jednoduchosti a jednoznačnosti. V rámci akademického pôsobenia sa zaujíma o gender a rovné príležistosti vo vede, preto ju baví skúmať a prekračovať genderové stereotypy vo výchove a vzdelávaní detí.
Má rada psov, sci-fi, rada varí a stále sa rada hrabe v zemi!
Neznáša sušené hrozienka a kapustové halušky s cukrom!!!

Bára nováková

Bára nováková

Průvodkyně

 

V lesní MŠ působí od roku 2018. V současné chvíli studuje na doktorském studiu na religionistice UK se specializací na náboženství starého severu, vyprávění a mýtus. Mezi její projekty patří např. analýza islandské pohádky o Tulení ženě, jejíž vyprávění a divadelní adaptaci zkoušela i s dětmi ve školce. Její doktorský projekt je pak zaměřen na „mýtus v dětském věku“ a má za cíl propojení oborů religionistiky, pedagogiky a psychologie.
Bára dříve též působila v mezinárodní organizaci CISV, zpočátku jako vedoucí čtyřčlenné dětské delegace na výjezdu do zahraničí, později jako jedna z hlavních vedoucích kempu pro více než 40 zahraničních dětí. CISV stojí na základech mírového vzdělávání v rámci nichž se snaží vést děti a mladistvé po celém světě k přátelství a zodpovědnému světovému občanství.
Do Hvězd v lese ji kromě volání osudu přivedla právě i celoživotní blízkost k přírodě a dětem, touha po smysluplné činnosti a seberozvoji. V současné chvíli studuje seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Ráda umělecky tvoří, vaří, zpívá a cestuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program

Program je nesen rytmem a protkán rituály.

Pravidelně se střídají řízené činnosti (jako je např. ranní kruh, hygiena, společné jídlo s průpovědí) a volná hra. Většinu času dopoledne trávíme na oblíbených místech obory Hvězda.

Minimálně jeden den v týdnu se věnujeme péči o zahradu. V pátek pak máme tzv. výletní den.

Zabýváme se jednoduchými řemeslnými činnostmi: malujeme akvarelem, modelujeme z vosku, vyřezáváme, hrajeme divadlo, hodně zpíváme a vyprávíme pohádky.

Malé děti po obědě spí v oddělené venkovní ložničce. Odpoledne trávíme na zahradě.

Chcete se o vzdělávací koncepci dozvědět více? Přečtěte si obsáhlejší dokument – školní vzdělávací program.