mimořádná opatření

V současné době se řídíme aktuálními protiepidemiologickými opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. Mimořádná opatření jsou přijata vždy v případě, že naše interní opatření ukotvená v našich dokumentech (viz provozní řád) nejsou dostačující.