inovativní vzdělávání

Naše školka realizuje projekt s názvem Inovativní vzdělávání v LMŠ Hvězdy v lese z.s., registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003987, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – práce školního asistenta v mateřské škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
  • inovativní vzdělávání dětí v MŠ
  • odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání

Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků
školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

    mimořádná opatření

    V současné době se řídíme aktuálními protiepidemiologickými opatřeními proti šíření nákazy Covid-19. Mimořádná opatření jsou přijata vždy v případě, že naše interní opatření ukotvená v našich dokumentech (viz provozní řád) nejsou dostačující.