Otázky a odpovědi

Musí do LMŠ Hvězdy v lese dítě chodit opravdu všech 5 dní?

Ano. Malé děti (2-4 roky) docházejí 4 dny. Dělenou docházku 2 nebo 3 dny považujeme za pedagogicky nevhodnou. Z hlediska vývojové psychologie je pro dítě důležité, aby zažívalo smysluplný rytmus a mohlo si vybudovat přehledné a srozumitelné vztahové vazby. To lze jedině tehdy, když celá skupina bude spolu celou dobu. Ze stejného důvodu máme maximální délku provozní doby stanovou na 7 hodin: učitelé se během dne nestřídají a nepracují na směny.

Provoz školky je pondělí – pátek 7,5 hodin denně. Neuvažujete o rozšíření provozní doby?

Ne. Chceme poskytovat dětem kvalitní školku v časovém rozsahu, který zvládne obhospodařit malý tým. Kromě přímé pedagogické činnosti (7 hodin denně) se v rámci fondu pracovní doby věnujeme přípravě, vyhodnocování, poradám, tvorbě pomůcek a sebevzdělávání. Hvězdy v lese je školka komunitního typu, takže částečným řešením je vzájemná výpomoc rodičů. Dalším důvodem pro maximální délku provozní doby 7  hodiny je to, že školka nemá zavedenou elektřinu ani vodu, v zimním období odcházíme prakticky za tmy. Kolektiv je věkově smíšený.

Jsou u vás děti od 2 let? Jak to zvládnou?

Vědomě utváříme věkově smíšený kolektiv, kde se potkávají děti od 2 do 7 let. Děti mladší tří let jsou už velice často hlídány, nebo navštěvují mini školky. Pokud rodiče udělají rozhodnutí svěřit dítě do péče někomu mimo rodinu, připadá nám nejlepší, aby chodilo rovnou do školky, ve které pak stráví následujících 4 – 5 let. Netvrdíme, že do školky mají chodit všechny dvouleté děti. Na druhou stranu umíme se o ně dobře postarat. V prvním roce se sžijí s rytmem školky. Dopoledne se jde na dlouhou procházku a děti čeká hra v lese. Po dobrém jídle od rodičů se pořádně prospí a brzy odpoledne bude připravené užít si ještě pěkný kus dne se svými rodiči. Rytmus dne je postaven tak, aby malé děti měly svůj klid a rytmus a velké se po obědě mohly věnovat vyrábění, řemeslům a poslechly si vyprávění pohádky.

Jaké aktivity, kroužky, výlety nabízí vaše školka?

Program LMŠ Hvězdy v lese je založen na rytmu a rituálech, na střídání klidu a činorodosti. Pedagogové zajišťují přechodové rituály a nabídku řemeslných, zahradních a dalších prací, které mají vždy pro děti přímo viditelný smysl, např. příprava divadla, potřeb nebo kostýmů na slavnosti, malování obrázků pro kamaráda k narozeninám. Nejsou připravovány žádné aktivity pro zabavení dětí nebo pro materiální výsledek. Nenabízíme ani žádné kroužky, výuku angličtiny, plavání či jednorázové výlety.  Naopak se snažíme, aby se děti dokázaly samy obléci, zavázat si tkaničky, uměly pomoci menším nebo slabším, uměly si po sobě uklidit a uměly se zabavit samy. Jedinou výjimkou jsou pravidelné páteční výpravy, během kterých děti starší 4 let vyráží na celý den na různá tématicky zvolená místa.

Spánek. Musí děti u vás ve školce spát?

Možná už vaše dítě doma nespí, nebo spí jen někdy. V LMŠ Hvězdy v lese je rytmus dne uspořádán tak, že děti do (zhruba) 4 let jdou po obědě spát do venkovní ložničky, kde má každé dítě svou postýlku, kožešinu a spacák. Některé děti se tento blahodárný zvyk musí naučit, ale většinou jsou tak unavené, že se do postýlky těší. Když přijde čas dítě uvést mezi velké děti, promluvíme o tom s rodiči. Děti jsou po obědě rozdělené do dvou skupinek (proto přijímáme vždy jen malé děti). Z kapacitních důvodů nemohou v maringotce pracovat všechny děti. Konec spaní představuje určitý rituál přechodu, na který se děti velmi těší, podobně jako pak do školy. Ale vše má svůj čas.

Jídlo a pití.

LMŠ Hvězdy v lese nezajišťuje stravování, ale přesto je držitelem bronzové plakety Skutečně zdravá škola. Jak to je možné? Každé dítě si nosí svůj oběd, uvařený s láskou rodiči. Školka zajišťuje doporučení, co vařit, jak vařit, jak zacházet s termoskou. Stejně tak si děti nosí z domova své nápoje a svačinku. Dbáme na dodržování zásad zdravé výživy, omezení cukrů a dovážených potravin. Děti nikdy nekrmíme, nejen z hygienických důvodů, ale hlavně proto, že věříme, že se dokáží najíst samy. Vedeme děti k samostatnosti.

Pohyb.

Každý den kromě spousty pohybu na zahradě, lezení na stromy, skákání do louží a klouzání po stráni čeká děti procházka do lesa a zpátky, cca dohromady asi 40 minut chůze. Zdravé dítě naběhá přes den něco kolem 3000 – 10000 kroků. Děti nenosíme ani nevozíme (s výjimkou dětí, které by k tomu měly zdravotní indikaci, např. tělesné postižení).

Rytmus.

Den je rytmicky uspořádaný, takže se děti mohou spolehnout na to, že vše má své místo v čase. Nemusíme dětem vysvětlovat, co budeme dnes dělat, a proč zrovna to a ne něco jiného. My dospělí se dopředu rozhodneme, na jaké místo v lese půjdeme, a pak tam chodíme celý týden, dva nebo tři. V maximální míře podporujeme svobodnou hru dětí, ale zároveň pro nás není volná hra modlou. Má své důležité místo v rytmicky uspořádaném dni, stejně jako ranní kruh písniček a říkadel, úklid nebo pohádka.

 

Láska.

Láska ke každému dítěti je snahou dítě přijmout, pochopit a uchopit, doprovázet a nakonec propustit. Aby to bylo možné, je nutné vytvořit důvěrný vztah mezi rodiči a pedagogy. To se nestane ze dne na den. Je k tomu potřebná laskavá, empatická, ale zároveň jasná a srozumitelná komunikace. Chápeme, že rodiče i jejich dítě se po vstupu do školky a do společenství teprve osmělují. Proto máme adaptační období. Přístup zvaný Respektovat a být respektován v naší školce nepoužíváme. Je založen na verbální komunikaci, obsáhlém vysvětlování a domlouvání, které v předškolním věku nemá převažovat. Považujeme jej za koncept určený starším školním dětem. Naopak nás inspiruje koncept nenásilné komunikace Marshalla B. Rosenberga.

Adaptace dítěte je sice pozvolná, ale nikoli nekonečná. Rodič přivádí dítě do školky po zralé úvaze a svěřuje ho průvodcům. Naším společným cílem je nezávislost a samostatnost dítěte. Pobyt rodiče ve školce je možný v prvních několika dnech, kdy společně pracujeme na vybudování důvěry a osamostatnění dítěte. Je dobré, když rodič dítě do školky vyprovází s důvěrou v nás, že se o dítě dobře postaráme, i ve své dítě, že to zvládne. Pak se doba adaptace výrazně zkracuje a všechno probíhá hladce. Ze zkušenosti víme, že příliš dlouhé loučení, viditelné obavy rodiče, slova jako např. “budeš mi chybět”, nebo “plakala jsi?” při vyzvedávání dítěti adaptaci neulehčují. Vaše obavy se přenesou na dítě. Pokud budete vysílat signály nejsem si jistý/jistá, jestli to zvládne, pak pro dítě to bude obrovská nejistota, která znásobuje jeho rozrušení z nového prostředí, nových lidí atd.

Jak děti zvládají zimu?

Pokud jsou dobře oblečeny a obuty (jsou v suchu a teple a mají takové oblečení, které jim umožňuje volnost pohybu), zvládají děti zimu velmi dobře. Ne všechny děti jsou otužilé hned a neexistuje přímá úměra v tom, že dítě z lesní školky = otužilé dítě. Záleží na konstituci a získání správných návyků. A také na vašem přístupu. Je důležité nenabalovat dítko už v říjnu, jen co se trochu ochladí. Rádi vám poradíme, jak na to! Mnohem horší je v posledních letech sucho a teploty nad 30 °C, které nastávají nezřídka už v květnu nebo červnu.

Moje dítě je ještě kojené, mohu ho dát do školky?

Prosíme, odstavte své milované dítko od prsu, ale i od láhve s mlékem nebo dudlíku na spaní, než půjde do školky. Pro děti může být velice náročné usínat v novém prostředí školkové ložnice, když nebudou mít dudlík nebo láhev, na které jsou doma zvyklé. Kromě toho dudlík či pití z láhve negativně ovlivňuje vývoj dětské řeči. Láhev, dudlík a kojení, to jsou věci spojované s miminky a batolecím věkem. Do školky nám přichází malé dítě, které směřuje k určité a čím dál tím větší samostatnosti. Pro dítě by bylo rovněž matoucí muset uvažovat nad tím, proč to doma má a ve školce nemá. Dítě může být zmatené: jsem teda miminko, které rodiče nosí, krmí a oblékají, nebo jsem už malé školkové dítě, kterému jsou všichni připraveni pomoci, aby to dokázalo samo?

Inkluze.

Různorodost považujeme za zdroj a podporujeme ji. Jsme otevřeni tomu přijmout i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud usoudíme, že takovému dítěti budeme schopni poskytnout potřebnou podporu. V týmu máme speciálního pedagoga.

 

Potřebují děti nějaké speciální oblečení?

Od podzimu do jara doporučujeme vlněné spodní prádlo, zateplovací a nepromokavou vrstvu. Na jaře, v létě a v časném podzimu vystačí plátěné nebo sofsthellové kalhoty, košile nebo tričko s dlouhým rukávem. Důležitá je kvalitní nepromokavá vrstva a dobré boty. Po celý rok nosíme pokrývku hlavy: v zimě kuklu nebo čepici, v létě klobouk, kšiltovku nebo šátek. Je potřeba děti příliš neoblékat, aby měly volnost pohybu a mohly se zahřát. Prosím neposuzujte teplotní komfort dítěte podle toho, jak se cítíte vy, když vyjdete z tepla kanceláře a máte na sobě městské oblečení. My jsme venku celý den, a tak chlad vnímáme jinak. Na co se určitě musíte připravit je to, že oblečení bude často velmi špinavé. Může se stát, že se při lezení po stromech kalhoty protrhnou, nebo že při sezení u ohýnku jiskra propálí dírku do mikiny. Věci se často prošoupou a roztrhají dřív, než kdyby se používaly jen na hodinku denně na hřiště. S tím je třeba počítat a nehubovat dítě (ani nás) že je špinavé!

Naše klíčové vzdělávací cíle – naše hodnoty.

Klíčové kompetence pro předškolní vzdělávání jsou souhrnem znalostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. My považujeme hodnoty za východisko. U malých dětí se ovšem nejedná o uznávání hodnot v pravém slova smyslu, ale spíše o vytvoření dobrých návyků. Vychovatelé dětem nic nevysvětlují, ale jsou jim nápodoby hodným předobrazem. Mezi tyto naše hodnoty patří laskavost, empatie, spolupráce, pracovitost a samostatnost.

Poskytujeme dětem individuální přístup, ten ale nemá být výchovou k individualismu.

Jaká jsou vaše pedagogická východiska?

Pedagogickou koncepci v rozšířené podobě naleznou rodiče ve Školním vzdělávacím programu. Mezi stěžejní východiska patří waldorfská pedagogika, jejíž hlavní principy naleznete mimo jiné zde.
Mezi ně patří:

  • předvídatelný (stále se opakující) rytmus dne, týdne a roku
  • dostatek času pro dítětem iniciovanou a řízenou hru (tzv. volnou hru), ke které mají děti v přírodě dostatek jednoduchého materiálu
  • učení skrze nápodobu, různorodé smyslové zkušenosti a pohyb, zaměření se na skutečné, reálné zkušenosti namísto umělých, virtuálních
  • umělecké činnosti jako vyprávění, hudba, malování, rytmické hry, smysluplné praktické činnosti jako vaření, pečení, zahradničení a péče o zahradu

Mezi další východiska řadíme vzdělávání pro udržitelný rozvoj a hodnoty laskavosti a spolupráce.

Považujeme za důležité pečovat o děti v rodinném prostředí, v přímém kontaktu s přírodou, a to jak s tou divokou, tak se zahradou, láskyplně přetvářenou lidskýma rukama. Společná péče o zahradu je velice důležitou součástí pedagogické koncepce. K základním hodnotám a vzdělávacím cílům patří spolupráce, empatie, tvořivost, skromnost, pracovitost a smysl pro humor. Nedílnou součástí je inkluzivní přístup a úcta k různorodosti.

Bude dítě připravené na běžnou základní školu?

Vstup do základní školy, ať už alternativní nebo běžné veřejné školy, bude vždy pro dítě náročný. V LMŠ Hvězdy v lese se snažíme o celostní, komplexní přístup ke vzdělávání: ruce, srdce, rozum. Dítě se u nás učí svět milovat, aby se o něm posléze mohlo učit. Učení v předškolním věku se děje skrze všechny smyly, nabýváním zkušeností. My se snažíme vytvářet správné podmínky, posilovat vůli dítěte a podporovat jeho sebedůvěru a důvěru ve svět. K učení dochází jedině tehdy, když se dítě cítí v bezpečí a ochráněné, ale zároveň inspirované a zaujaté.  Máme několik absolventů v tradiční škole, několik dalších v alternativních školách. Všem se daří velmi dobře a jsou z nich radostní školáci.

Naším heslem je: život je dobrý.

Bývají děti méně často nemocné?

Určitě stonají méně než v běžné školce v budově. Není to ale jen pravidelným pobytem venku, ale také menší pravděpodobností, že se nakazí. V uzavřených prostorách trávíme velice málo času. S čím se však určitě setkáte, je veš dětská, které se v dětských hlavách daří úplně stejně v běžných školkách i u nás.

Děti také mohou přijít k drobným úrazům jako jsou boule, odřená kolena, třísky, škrábance od trní. Může je poštípat komár nebo včela, mohou chytit klíště. Pracujeme s nářadím, například krájíme zeleninu nožem, takže každé dítě pravděpodobně udělá zkušenost s říznutím do prstu. K úrazům, které by vyžadovaly ošetření u lékaře, dochází velice zřídka.

Máte nějaké další otázky? Napište na kolegium@hvezdyvlese.cz