ZÁKLADNÍ INFORMACE o LMŠ hvězdy v lese

Jsme držitelé titulu certifikovaná LMŠ.

Škola blízká přírodě.

Připojujeme se k etickému kodexu pedagoga lesní MŠ.

Jsme členskou školou Asociace lesních MŠ.

Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Od 1. 9. 2021 jsme mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

 

 

 

 

  • Provozní doba je pondělí – pátek 8:45 – 15:30
  • Zřizovatelem lesní mateřské školy Hvězdy v lese je spolek Lesní mateřská škola Hvězdy v lese, z.s. 
  • LMŠ Hvězdy v lese z.s. je členskou organizací Asociace lesních MŠ a v letech 2016 a 2019 škola obdržela osvědčení o splnění Standardů kvality. Toto osvědčení uděluje Asociace lesních MŠ vždy na dobu 3 let.
  • Zázemí školy tvoří maringotka vytápěná krbovými kamny a dřevěný zahradní altán v zahradě. Na pozemku o rozloze cca 1500 m2 není voda ani elektřina. Na záchod chodíme do kompostovací separační toalety a myjeme si ruce v teplé tekoucí vodě a mýdlem. V maringotce trávíme cca 2 hodiny ze 6,5-7 denně, obědváme a svačíme u stolu.

 

 

školné a příspěvěk na provoz

Mateřská škola Hvězdy v lese financuje svůj provoz ze školného a dotace. Zázemí a budování komunitní zahradu jsou financovány z členských příspěvků. Členství ve spolku je dobrovolné.

Ceník:

Ve školním roce 2021/22 bylo školné stanoveno na 8700 Kč.

přijímací kriteria

Zápis do LMŠ Hvězdy v lese z.s. probíhá v prvních dvou týdnech května formou individuálních pohovorů se zájemci. Podmínkou pro zapsání dítěte do lesního klubu je účast na tzv. semináři pro rodiče, který se koná zpravidla během března/dubna.

Z důvodu ochrany soukromí dětí nepořádáme dny otevřených dveří, ale právě tento seminář pro rodiče.

V případě, že se uvolní místo ve škole během školního roku, jsou kontaktováni zájemci na čekací listině a probíhají rozhovory.

Kriteria pro přijetí:

◐ účast rodičů na semináři pro rodiče (povinné)
◐ sourozenci již docházejících dětí (100% přednost na přijetí)
◐ dítě ve věku 2,5 – 3,5 roku (Máme věkově smíšenou skupinu,     tj. snažíme se mít vyrovnané zastoupení ročníků od batolat po   předškoláky). Pokud se někdo odstěhuje, hledáme na jeho místo právě tak staré dítě
◐ soulad s filosofií komunitou podporovaného vzdělávání a s       myšlenkami waldorfské pedagogiky
◐ soulad s výchovným přístupem LMŠ Hvězdy v lese
◐ bydliště v blízkosti
◐ speciální vzdělávací potřeby

Na základě výše uvedených parametrů pak kolégium vybere z uchazečů zájemce pro individuální pohovor – zápis. Je nám velice líto, že nemůžeme přijmout všechny úžasné děti. Chceme však zůstat malou školou. V případě, že se nemůžeme rozhdnout, rozhodujeme losováním.

 

Chtěl/a byste k nám přihlásit své dítě?

Napište nám na kolegium@hvezdyvlese.cz proč byste chtěli, aby vaše dítě chodilo do LMŠ Hvězdy v lese. Nezapomeňte uvést datum narození a jméno dítěte.

Nebo využijte přihlášku.

 

Sledujte aktuální dění na našem Facebooku.