ZÁKLADNÍ INFORMACE o LMŠ hvězdy v lese

Jsme držitelé titulu certifikovaná LMŠ.

Škola blízká přírodě.

Připojujeme se k etickému kodexu pedagoga lesní MŠ.

Jsme členskou školou Asociace lesních MŠ.

Od 1. 9. 2021 jsme mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

 

 

 

 

  • Provozní doba je pondělí – pátek 8:45 – 15:30
  • Zřizovatelem lesní mateřské školy Hvězdy v lese je spolek Lesní mateřská škola Hvězdy v lese, z.s. 
  • LMŠ Hvězdy v lese z.s. je členskou organizací Asociace lesních MŠ a v letech 2016, 2019 a 2022 škola obdržela osvědčení o splnění Standardů kvality. Toto osvědčení uděluje Asociace lesních MŠ vždy na dobu 3 let.
  • Zázemí školy tvoří maringotka vytápěná krbovými kamny a dřevěný zahradní altán v zahradě. Na pozemku o rozloze cca 1500 m2 není voda ani elektřina. Na záchod chodíme do kompostovací separační toalety a myjeme si ruce v teplé tekoucí vodě a mýdlem. V maringotce trávíme cca 2 hodiny ze 6,5-7 denně, obědváme a svačíme u stolu.

 

 

školné a příspěvěk na provoz

Mateřská škola Hvězdy v lese financuje svůj provoz ze školného a dotace. Zázemí a budování komunitní zahradu jsou financovány z členských příspěvků. Členství ve spolku je dobrovolné.

Ceník:

Ve školním roce 2023/24 bylo školné stanoveno na 8200 Kč.

přijímací kritéria

Kritéria pro přijetí:

1. věk: Doplňujeme skupinu dětí tak, aby různě staré děti byly ve věkově smíšené skupině rovnoměrně zastoupeny. Pro daný školní rok jsou přednostně přijaty děti, které doplní nově vznikající ročník. Např. pro rok 2024/25 budou přednostně přijímány děti narozené 01/2021 – 06/2022. Cílem je doplnit 15-ti člennou třídu tak, aby jednotlivé věkové kategorie byly rovnoměrně zastoupeny a vytvořily se tak podmínky pro mezigenerační učení a péči starších o mladší. V případě volné kapacity budou přijímány i děti starší.

2. sourozenec dítěte docházejícího do LMŠ Hvězdy v lese

3. soulad s pedagogickým přístupem a komunitním charakterem školy: LMŠ zohledňuje při přijetí dítěte zájem zákonných zástupců o filosofii lesních mateřských škol, waldorfskou pedagogiku, enviromentální vzdělávání a zdravý životní styl.

4. bydliště v blízkosti, vazba na lokalitu (LMŠ Hvězdy v lese však není ve smyslu Školského zákona 561/2004 Sb. školkou spádovou).

Přijímáme děti pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

Pro rok 2024/2025 budeme moci přijmout 4 nové děti.

přijímací řízení (zápis) pro školní rok 2024/25

Pokud máte zájem o zápis dítěte do LMŠ Hvězdy v lese, zs. můžete kdykoliv, i během školního roku, vyplnit následující dotazník předběžného zájmu.

Jak probíhá přihlášení dítěte do naší lesní mateřské školy?

1. V případě volné kapacity lze zapsat dítě kdykoliv v průběhu školního roku (neváhejte nás kontaktovat, rádi si vás přidáme na seznam zájemců).

2. Zápis do LMŠ probíhá následovně:

Doporučujeme absolvovat návštěvu dne otevřených dveří LMŠ Hvězdy v lese, z.s., který se uskuteční 20. 4. 2024 10:00 – 16:00. Účast na dni otevřených dveří umožní rodičům učinit informované rozhodnutí ohledně předškolní docházky. K tomu je přihlíženo u zápisu. Den otevřených dveří se uskuteční v zázemí LMŠ Hvězdy v lese (zahrada v ul. Huberova) a v Oboře Hvězda. Doporučujeme účast bez dětí nebo ve dvojici, kdy jeden rodič dohlíží na dítě.

Zápis je podle § 34 odstavce 2) Školského zákona stanoven na termín 2.-16. května 2024.  Zápis LMŠ Hvězdy v lese je stanoven na 9. května 15:00 – 18:00 v prostorách školky,
K zápisu je potřeba přinést vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Přijímáme děti pouze na plnou docházku, tj. pondělí – pátek, částečná docházka není možná.

Pro rok 2024/25 budeme moci přijmout 4 nové děti.

Sledujte aktuální dění na našem Facebooku.